Hospice Parnassia

“Een plaats, een huiselijke omgeving, waar mensen met hun naasten in alle rust en waardigheid de laatste levensfase kunnen doorbrengen.”

Dommelcross steunt Hospice Parnassia.

Twee jaar geleden hebben Anny van Zandbeek en Willemien Mommersteeg-Willekens samen het initiatief genomen tot het oprichten van een hospice in de gemeente Sint-Michielsgestel en omstreken. Vanuit de overtuiging dat een hospice, in het bijzonder een ‘bijna thuis huis’, voorziet in een stijgende behoefte om de laatste levensfase in een huiselijke en veilige omgeving door te brengen.

Het afgelopen jaar is het plan in een stroomversnelling gekomen, waarbij een kundig en divers bestuur van vrijwilligers is gevormd, waaronder twee huisartsen. Alle betrokken vrijwilligers hebben de oprichting van het hospice begeleid en vormgegeven.

Met dankbaarheid en trots kunnen wij u melden dat Hospice Parnassia haar deuren in 2019 zal openen. Hospice Parnassia komt in het pand aan de Theerestraat 55-57 te Sint-Michielsgestel, dat ruimte gaat bieden aan vier bewoners tegelijkertijd. Deze mensen zijn te gast in een warme en liefdevolle omgeving. Alles is gericht op een zo aangenaam mogelijk verblijf. Tevens is er verblijf- en logeerruimte voor familie en vrienden, waardoor zij altijd dichtbij zijn.

Hospice Parnassia heeft tot doel het bieden van een woonleefsituatie voor mensen in de laatste fase van hun leven, die om allerlei redenen niet in hun eigen huis kunnen worden verzorgd. Daarbij trachten we zoveel mogelijk de veiligheid en vertrouwdheid van de eigen woonleefsituatie te benaderen. We willen niet alleen de bewoner ondersteunen maar desgewenst ook zijn of haar dierbaren. In deze moeilijke levensfase willen we met een team van geschoolde en toegewijde vrijwilligers 24 uur per dag paraat staan voor onze medemens.

Draagt u Hospice Parnassia ook een warm hart toe of wilt u vrijwilliger worden? Uw bijdrage is zeer welkom en wordt in dankbaarheid aanvaard. Tijdens het inschrijven voor deelname aan de Dommelcross, krjgt u de keuze om een vrijwillige bijdrage te doen.
Daarnaast kunt u de stichting financieel steunen op bankrekeningnummer NL98RABO0331927829 t.n.v. Stichting Vrienden van Hospice Sint-Michielsgestel en omstreken. Wij zijn natuurlijk blij met iedere gift, of die nu in natura of in geld wordt verstrekt.

Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.hospiceparnassia.nl

Met hartelijke groet,

Bestuur Vrienden van de Hospice Sint-Michielsgestel e.o.

TOP